SOUND ART – FØLTE FORNEMMELSER (I had a feeling)

Louise Holst Soerensen

SOUND ART – FØLTE FORNEMMELSER (I had a feeling)

898 898 people viewed this event.
Free

** Danish (English below)**

Hvordan lyder sorg? Forstil dig, at du træder ind i Bioteket, og bliver ramt af forskellige lyde, der omfavner dig kropsligt og tager dig på en rejse ind i en lydlig fortolkning af sorgen og de erindringer, som bæres i sorgen. Du bliver pludselig selv bedt om at lukke øjnene, og en stemme guider dig ind i din egen tabserfaring og de erindringer, du har med dig – du forstår nu, at lydværket undersøger hvordan, man kan genoplive en forbundethed mellem mennesker, der er adskilt af døden, men forenet i erindringerne.

Lydværket FØLTE FORNEMMELSER sætter fokus på den vedvarende forbundethed til en afdød, og undersøger det lydmateriale, der opstår, når man mister.

Kom forbi Bioteket d. 9 december kl. 17.00 og oplev en kollektiv lytning af FØLTE FORNEMMELSER. Lydværket varer 15 minutter, og vil blive afspillet kl. 17.00 og igen kl. 17.30.

PROJEKTET

I samarbejde med frivillige fra Børn, Unge og Sorg har jeg udarbejdet et lydværk, der undersøger lyden af sorg. Lydværkets materiale er indsamlet på en workshop, hvor jeg og de frivillige gennem lydlige- og kropslige øvelser har undersøgt det lydmateriale, der opstår, når man mister samt undersøgt den vedvarende bånd til en afdød, ved at genoplive den følte fornemmelse af en afdød, gennem fremkaldning af de erindringer, som bebor vores kroppe.

Lydværket er endt med at bestå af forskellige lag af lyde, både reallyde, musik, stemme og effektlyde, som er blevet komponeret i et samspil, der har til formål at give lytteren rum til at åbne op for forskellige erindringer fra sorgen og en afdød. Derudover sætter det fokus på, hvordan man gennem brug af lyd, som redskab til at dele og vække erindringer i hinanden – og på den måde skabe en forbundethed med hinanden i delingen af sorgen. Værket er også skabt med den hensigt at give mulighed for at få en erfaring og oplevelse af hvordan sorg lyder. Værket er derfor også et forsøg på at af-individualisere sorg. For der er stadig en stor berøringsangst omkring døden, som gør at sorgen privatiseres og gøres til noget, man hurtigt skal komme sig over. Den kollektive lytning, har derfor til formål at skabe et fællesskab om sorgen.

//Plakat og foto af Jack Mac Neill

** English **

What is the sound of grief? Imagine walking into Bioteket and suddenly you are stroked by various sounds that embrace you bodily and take you on a journey into a sonic interpretation of grief. You are suddenly asked to close your eyes, and a voice guides you into your own experience of loss and the memories you have with you from the past – you now understand that the sound piece examines how to maintain a bond between people who are separated by death, but united in the memories.

FØLTE FORNEMMELSER focus on the continuing bond to a deceased and examines the sound material that occurs when someone dies. Come by Bioteket on December 9 at 17.00 and experience a collective listening of FØLTE FORNEMMELSER. The sound piece takes 15 minutes and will be played at 17:00 and again at 17.30.

THE PROJECT

I have in collaboration with volunteers from Børn, Unge & Sorg made a sound piece that examines and interpret the sound of grief. The sound material has been collected through a workshop, where I and the volunteers made different bodily exercises. Together we examined the sound material that occurs when someone dies and examined the continuing bond and the felt sense of a deceased by evoking the memories from the past.

The sound piece is composed by different sounds, both real sounds, music, voices, and effect sounds, which have been composed in an interplay that aims to give the listener an opportunity to evoke memories from the past. Moreover, it focuses on how, using sound, we can share and evoke memories in each other – and in that way create a connection with each other in the sharing of grief. The work is also created with the intention of providing the opportunity to gain an experience of how grief sounds. The work is therefore also an attempt to de-individualize grief. Because there is still a big tabu about talking about death and grief, which make grief private. The collective listening, is therefore a way to create a community about grief.

//Poster and photo by Jack Mac Neill

Event registration closed.
 

Date And Time

09-12-2021 - 05:00 PM to
09-12-2021 - 07:00 PM
 

Registration End Date

09-12-2021
 

Location

 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends